ما که هستیم؟

ما ایماندارنی هستیم که به هیچ فرقه یا کلیسای خاصی تعلق نداشته بلکه به عکس؛ اعضای گوناگون بدن مسیح هستیم از کلیسا و فرقه های مختلف که دور هم جمع شده ایم و می خواهیم در اتحاد و محبت برای بیداری و ترمیم شکافهای ایجاد شده در دیوارهای کلیسا و نجات ایران دعا و همکاری کنیم.

دریافت رویا

خداوند از طریق کلام خود در یوشع ۳ و ۴ صحبت کردند و اینطور بر من مکاشفه شد که فرمودند: «همانطور که بنی اسراییل را پس از ۴۰ سال آوارگی در بیابان؛ از رود اردن بسوی سرزمین موعود عبور دادم؛ زمان عبور ایران نیز از بیابان آوارگی پس از چهل سال سرگردانی به سررسیده؛ به شرط آنکه کاهنانی باشند که حاضر باشند خود را پاک کنند؛ صندوق عهد من در قلب ایشان باشد تا آنوقت بتوانند در کمال فروتنی و صبوری کنار یکدیگر قرار گرفته وآنقدر در دعا و شفاعت برای گناهان قوم بایستند تا بتواند از این بیابان سرگردانی عبور کند. قوم گناه کرده است و مزد گناه مرگ است (رومیان ۶:۲۳). آیا چنین افرادی هستند که حاضر شوند در اتحاد برای دعا جمع شوند؟
در سپتامبر سال ۲۰۱۸ که متوجه شدم در شرف چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی بودیم به دعوت خداوند پاسخ داده و این جلسات دعای بین کلیسایی را با تعداد ۶ نفر روی زوم آغاز نمودیم.

محکم تر کردن ستون های کلیسا از طریق


عدم تعرض به حدود شخصی و باورهای یکدیگر
ایجاد پل های اعتماد و دوستی از طریق جلسات دعا با سایر رهبران که طبیعتا به همکاری و پشتیبانی از یکدیگر منتهی خواهد شد
دادن فراخوان و دعوت از دیگر رهبران
مشارکت نزدیک با دیگر ایمانداران در سراسر جهان از طریق گردهمایی و کنفرانس های چند روزه
استفاده از قدرت موثر رسانه های گروهی خصوصا تلویزیون